ยินดีต้อนรับสู่ SRK On Sale เราเป็นผู้ค้าส่งและปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรออนไลน์ ที่เชี่ยวชาญอุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิ้ลในเครื่องจกัรและระบบไฟฟ้า รวมถึงสินนค้าอุตสาหกรรม ระบบท่อระบายอากาศ   อาทิเช่น   เคเบิ้ลแกลนด์, รางกระดูกงู, กล่องและตู้ไฟฟ้า, ท่อเฟล็กซ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

พันธกิจและเป้าหมาย

       เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน ซึ่งก่อตั้ง
ในปี 2558 ในนาม บริษัท สยามร่วมค้า จำกัด เป้าหมายที่จะรองรับและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้ก่อตั้ง SRK On Sale ในปี 2561 เพื่อให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำการวิจัยครั้งที่สอง เราเชื่อว่าคุณภาพควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจทุกครั้ง ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์ SRK On Sale ซึ่งทำให้เรา มีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนสินค้า ซึ่งนำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายตรงจากโรงงานทั้งในไทยและต่างประเทศ

จากพันธกิจนี้ เรามั่นใจว่าลูกค้าจะได้เราสินค้าที่มีคุณภาพการบริการที่รวมเร็ว ในราคามิตรภาพ

หมวดหมู่สินค้าที่เราจัดจำหน่าย

เรานำเข้าสินค้าจากโรงงานในต่างประเทศและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากโรงงานในประเทศ โดยแบ่งสินค้าเป็น 4 หมวด ดังนี้
– เคเบิ้ลแกลนด์ Cable gland IP68
– รางกระดูกงู Cable Drag Chain
– กล่องและตู้ไฟฟ้า Enclosure Solutions IP66
– ท่ออุตสาหกรรม Flexible Hoses & Duct

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน