เคเบิ้ลแกลน

เคเบิ้ลแกลน

เคเบิ้ลแกลน คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับสายทั้งยังทำหน้าที่รัดสายไฟเพื่อป้องกันน้ำหรือสิ่งแปลกปลอม เข้าไปในขั้วต่อสายเคเบิลหรืออุปกรณ์ประกอบ เป็นสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและยึดปลายสายเคเบิลไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์แน่นหน่าและปลอดภัย เคเบิ้ลแกลนดกันน้ำ ช่วยลดแรงตึงและเชื่อมต่อด้วยวิธีการหมุนต่อมสายเคเบิ้ลเพื่อเพิ่มแรงบีบ สำหรับสายแต่ละประเภทและตามรายละเอียดของสายเคเบิลที่ถูกออกแบบ อีกทั้งยังเป็นเสมือนเกราะป้องกันสเก็ตไฟหรือความร้อนกรตด่างและสารเคมี ในบางรุ่นอาจใช้สำหรับปิดผนึกรูที่เจาะพร้อมทั้งมีหางเพื่อช่วยในการยึดแหนียวสายไฟให้แข็งแรง ไม่ขาดง่ายจากแรงดึงโดยเฉพาะสายไฟขนาดใหญ่ที่มีแรงดีดสูง

Cable gland คือ อุปกรณ์ป้อนสายเคเบิลเชิงกล มีการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ การเลือกใช้ ควรคำนึงถึงลักษณะพื้นที่สภาพแวดล้อม รวมถึงวัสดุของกล่อง/ตู้ที่ติดตั้ง ที่ควรคำนึงถึงเป็นหลักคือการเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของสายเคเบิลที่ต้องการเข้าสายเพื่อการทำหน้าที่ป้องกันได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

โดยปัจจุบัน SRK On Sale ได้จัดจำหน่าย เคเบิ้ลแกลน อยู่ 4 ประเภทดังนี้
1.เคเบิ้ลแกลนพลาสติก มาตรฐาน IP68 มีทั้ง 3 เกลี่ยว PG/M/NPT
2.เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล มาตรฐาน IP68 มีทั้ง 3 เกลี่ยว PG/M/NPT
3.เคเบิ้ลแกลนสแตนเลส มาตรฐาน IP68 มีทั้ง 3 เกลี่ยว PG/M/NPT
4.เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด มาตรฐาน IP68  มีทั้ง 3 เกลี่ยว PG/M/NPT