เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด (cable gland explosion proof)

เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด

เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด ต่อมเหล่านี้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ต่อมเหล่านี้ผลิตตาม 94/9 / EC, EN 50014 และ EN 50019 Explosion Protected ตามมาตรฐาน“ Flameproof”  คือ หากการระเบิดเกิดขึ้นภายในตู้จะถูกเก็บไว้หรือไฟที่กำลังหลบหนีจะถูกทำให้เย็นลงโดย“ เส้นทางของเปลวไฟ” ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการจุดติดไฟจากภายนอก อุปกรณ์อื่น ๆ Ex e คือการให้ตู้ป้องกันแรงกระแทกและเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาได้รับการรับรองเช่นว่า จะไม่ผลิตประกายไฟหรืออุณหภูมิหรือสามารถจุดติดไฟในบรรยากาศที่ติดไฟได้