ตู้ไฟฟ้าและกล่องไฟฟ้า (Electric Box)

ตู้ไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้ากันน้ำ เป็นตู้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตั้งสวิทช์, ลูกบิดและจอแสดงผลและเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตไปยังผู้ใช้อุปกรณ์และปกป้องเนื้อหาจากสภาพแวดล้อม ตู้เป็นส่วนเดียวของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เห็น สำหรับความต้องการใช้ประโยชน์ คุณสมบัติและประสิทธิภาพขึ้นอย่กับวัสดุทีเลือกใช้ โดยพิจารณาจากหน้างานเพื่อให้เหมาะสมทั้งขนาดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน กล่องไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้ายังเป็นตัวกระจายความร้อนการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุและการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

ตู้ไฟฟ้า เราแบ่งออกตามวัสดุและรูปแบบการใช้งาน เป็น 7 แบบ ดังนี้