ตู้สแตนเลส (Stainless Steel Enclosures)

ตู้สแตนเลส

ตู้ไฟฟ้าสเตนเลสสตีล 304 และ 316 ที่หลากหลายมีให้เลือกใช้งานในรูปแบบปุ่มกดตัวยึดติดผนังหรือรุ่นตั้งพื้น ตู้สแตนเลส กันน้ําเหล่านี้ให้การป้องกันสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตัวควบคุมและส่วนประกอบสำหรับข้อกำหนดทั้งในร่มและกลางแจ้ง นอกจากนี้เรายังมีกล่องหุ้มสแตนเลสด้านบนที่ลาดเอียงซึ่งออกแบบมาสำหรับการล้าง ซึ่งรูปแบบภายนอกได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งอาจต้องการการป้องกันสูงหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้นหรือมีน้ำมันมาก ตู้ไฟฟ้าเหล่านี้ให้การป้องกันจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกน้ำมันและน้ำ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแนะนำให้ใช้ตัวป้องกันหยดน้ำ

ตู้สแตนเลสกันน้ำ แบ่งเป็น 4 แบบดังนี้

  1. ตู้สแตนเลสรุ่นมาตรฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ บานประตูหน้าปิดทึบ ป้องกันจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกน้ำมันและน้ำ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งและในร่ม
  2. ตู้สแตนเลสหลังคาเชื่อมและหลังคาสโลปโครงหลังคาลาดสแตนเลสสตีลถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นและวัสดุอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมที่ด้านบนของตู้และในประเก็นประตู เราได้รวมหลังคาแบบลาดเป็นส่วนหนึ่งของตู้ของเราเพื่อกำจัดฝุ่นที่ปะเก็นประตูด้านบนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (ตู้สแตนเลสแบบหลังคาสโลป)การออกแบบหลังคาแบบลาดพิเศษนี้เพื่อแทนที่การใช้ฮูดเหนือตู้มาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้นการเพิ่มการติดตั้งหลังคาเข้ากับกล่องมาตรฐานนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกในการทำความสะอาด โดยหลังคาไม่กระทบกับการจัดอันดับ IP
  3. ตู้สแตนเลสประตูสองชั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ บานประตูหน้าปิดทึบ ป้องกันจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกน้ำมันและน้ำ สำหรับการใช้งานกลางแจ้งและในร่ม
  4. ตู้สแตนเลสไฟฟ้าและตู้สแตนเลสแบบตั้งพื้น (ผลิตตามแบบ)สำหรับใช้ภายในอาคารเพื่อให้ระดับการป้องกันแก่บุคลากรจากการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายเพื่อให้ระดับการป้องกันของอุปกรณ์ภายในตู้เพื่อป้องกันการเข้าของวัตถุแปลกปลอม (สิ่งสกปรกตกและฝุ่นหมุนเวียน) เพื่อให้การปกป้องในระดับที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์เนื่องจากการเข้าของน้ำ (หยดและการแสงแดด) และเพื่อให้ระดับการป้องกันการฉีดพ่นการสาดและการซึมของน้ำมันและ สารหล่อเย็นไม่กัดกร่อน