เทอร์มินอล (terminal block box) IP66

เทอร์มินอล

กล่องเทอร์มินอล แผงควบคุมอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างดีสามารถเป็นสิ่งที่สวยงามอย่าง แต่ข้างหลังฝาซีลยางกันน้ำ มาตรฐาน IP66 ไฟฟ้าทั้งหมดในกล่องภายใต้การเก็บสายไฟที่มีการจัดวางอย่างเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น มาพร้อมขั๋วต่อสายแถบโลหะที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน: ราง DIN ที่ล่อเป็นเนื้อเดียวกับ กล่องพลาสติก ในต่างประเทศและในปัจจุบันมีการใช้งานแพร่หลายเนื่องจากความสะดวกละ ความปลอดภัยรวมถึงความเรียบร้อยของหน้างาน

เทอร์มินอลบล็อก การพัฒนาเทอร์มินอลและขั๋วต่อสายที่ใช้ติดตั้งเพื่อติดตามระยะแรกของการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม เมื่อมอเตอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีให้เลือกตั้งแต่ 3PIN เข้า 3 ออก 3 และขนาดใหญ่สูด 60 PIN เข้า 60 ออก 60 ตามลักษณะการใช้งงาน