ท่อเฟล็กซ์ (flexible duct)

ท่อเฟล็กซ์

ท่อเฟล็กซ์อ่อน Duct คุณลักษณะท่ออุตสาหกรรมเป็นใช้ในการทำความร้อนการระบายอากาศและการปรับอากาศ เพื่อส่งและกำจัดอากาศจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งหรือใช้เป็น ท่อเฟล็กซ์ร้อยสายไฟ สำหรับทางเดินในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ การระบายลมรวมถึงการไหลเวียนของอากาศที่จำเป็นในการจัดหาอากาศหรือการส่งคืนอากาศและถ่ายเท่อากาศเสีย ท่อส่งอากาศโดยทั่วไปมีทั้งแบบเป็นแบบยืดหยุ่นได้และแบบตรงไม่สามารถดัดโค่งงอได้

โดยปัจจุบัน SRK On Sale ได้จัดจำหน่าย ท่ออุตสาหกรรมทั้ง 2 แบบหลักดังนี้
1.ท่ออุตสาหกรรมแบบเฟล็กซ์ สามารถยือดหยุดได้ แบ่งเป็น
1.1 ท่อเฟล็กซ์พลาสติก (PVC)
1.2 ท่อเฟล็กซ์ผ้าใบ
1.2 ท่อเฟล็กซ์อลูมิเนียม
1.3 ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส

2.ท่ออุตสาหกรรมแบบตรง ไม่สามารถยืดหยุดได้ แบ่งเป็น
2.1 ท่อเหล็กกาวาไนท์สตีล
2.2 ท่อสแตนเลส

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก